แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

เคมีบำบัดมะเร็งตับ

ศูนย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ, ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินอาหาร ตับและทางเดินน้ำดี
การรักษามะเร็งตับด้วยเคมีบำบัด ราคาพิเศษ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๑๘๐,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

แพคเกจผ่าตัด Orthopedic กลุ่ม Hand

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
แพคเกจผ่าตัด Orthopedic กลุ่ม Hand
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี


ราคา 10,900-12,900 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Package การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ

ศูนย์ศัลยกรรมอุบัติเหตุกระดูกและข้อ
Package การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๒๒๙,๐๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

CT SCAN CORONARY ARTERY (CTA)

ศูนย์รังสีและภาพเพื่อการวินิจฉัย
CT SCAN CORONARY ARTERY (CTA) CORONARY CCMPUTED TOMOGRAPHIC ANGIOGRAPHY เช็คหัวใจคุณ ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา 14,900.- บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2562

Dual Yellow Mini Gold Mask Plus

ศูนย์สุขภาพและความงาม
Dual Yellow Mini Gold Mask Plus
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์


ราคา ๔,๗๐๐ บาท
วันหมดอายุุ 23 มิถุนายน 2562

คลอดแบบเหมาจ่าย

ศูนย์สูติ-นรีเวช
แพ็คคลอดแบบเหมาจ่าย‬
- ผ่าตัดคลอด 39,000 บาท
- คลอดธรรมชาติ 25,000 บาท
โทร. 053-910-999 ต่อ 117,118,222 แผนกสูติ-นรีเวชกรรม
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 25,000-39,000 บาท
วันหมดอายุุ 5 มิถุนายน 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพ "รักร่มโพธิ์" ศรีบุรินทร์

ศูนย์สุขภาพ
โปรแกรม 1 2,000 บาท
โปรแกรม 2 2,500 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ศูนย์สุขภาพ รพ.เกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์
โทร. 053-910999 ต่อ 167, 168
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,000 - 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2562

Package ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
-
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น


ราคา เริ่มต้น 2,900.- บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2562

โปรแกรมตรวจสุขภาพ "รักร่มโพธิ์" แม่สาย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย
โปรแกรม 1 2,000 บาท
โปรแกรม 2 2,500 บาท
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
รพ.เกษมราษฎร์ แม่สาย
โทร. 053-731-391
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์


ราคา 2,000 - 2,500 บาท
วันหมดอายุุ 1 พฤษภาคม 2562