Language

Clinics & Centers

Dental Center

Dental Center

Overview

ศูนย์ทันตกรรม เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาสุขภาพฟัน และรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
กระบวนการป้องกันการติดเชื้อ ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ ได้จัดเตรียมเครื่องมือทันตกรรม ที่ได้มาตรฐานผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ด้วยระบบปลอดภัยสมบูรณ์แบบ โดยคำนึงถึงความสะอาด และความปลอดภัยของผู้รับบริการ และทันตบุคคลากร

Our facilities & medical technologies

- บริการตรวจรักษา
- รักษารากฟัน
- ฟอกสีฟันให้ขาวเป็นธรรมชาติ
- ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟันปลอม)
- ทันตกรรมสำหรับเด็ก
- ตรวจสุขภาพช่องปาก และฟัน
- รักษาโรคเหงือก
- อุดฟัน , ถอนฟัน , ขูดหินปูน

บริการด้วยเครื่อง Pen Scope เทคโนโลยล่าสุด ตรวจสุขภาพฟันด้วยโดยผู้เข้ารับการบริการสามารถมองเห็น ฟันของท่านผ่านหน้าจอมินิเตอร์ขณะที่ทันตแพทย์ตรวจได้อย่างชัดเจน

Location & Contact

โทร. 053-910999 ต่อ 126