Language

Clinics & Centers

ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช

Overview

ศูนย์รักษาโรคในเด็กให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก


1. การตรวจสุขภาพ
• การตรวจสุขภาพทั่วไป


2. การบริการฉีดวัคซีน
• วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น

3. ดูแล เสริม พัฒนาการเด็ก โดยผู้เชี่ยวชาญ

4. ห้องสำหรับให้นมทารก เป็นพื้นที่ส่วนตัวในบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับคุณแม่และลูกน้อยที่จะพักผ่อนอย่างมีความสุข

Our facilities & medical technologies

ห้องรอตรวจ
ห้องสำหรับรอตรวจ มีของเล่น สะอาด ปลอดภัยและอุปกรณ์เสริมทักษะนันทนาการ สำหรับเด็ก พร้อมการดูแลอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองจึงมั่นใจ ในความปลอดภัยของบุตรหลาน

Location & Contact

แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ ชั้น 1
โทร. 037-640000 ต่อ 1500