ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป

บริการ 5 ขั้นตอน

1.การคัดกรอง โดยพยาบาลวิชาชีพ และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่จุดคัดกรอง
2.การพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลวิชาชีพ
3.การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์
4.การวางแผนและการรักษาพยาบาลโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
5.กิจกรรมดูแลรักษาและประเมินซ้ำโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ
6.กิจกรรมต่อเนื่องและการจำหน่ายโดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

บริการแพทย์เฉพาะทาง
1.ศัลยกรรมทั่วไป
2.ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
3.ศัลยกรรมประสาท

บริการงานผาตัดเล็ก
ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่ผ่าตัดเล็ก เย็บแผล ตกแต่งบาดแผล โดยใช้ยาชาเฉพาะที่ อย่างปลอดภัยได้มาตรฐานและความพึงพอใจ

บริการงานรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (EMS) อุบัติเหตุหมู่
ให้บริการในภาวะฉุกเฉินในด้านต่างๆ เช่น อุบัติเหตุทางท้องถนน ภาวะวิกฤตของโรคคุกคามต่อชีวิต ที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์โดยเร่งด่วน

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา

สิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีทางการแพทย์ของเรา
-เครื่อง CT Scan 16 slices
-การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
-Ultrasound
-Defibrillator

สถานที่ & ติดต่อ

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อรัญประเทศ โทร. 037-640000 ต่อ 1100

คณะแพทย์ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินนพ. ธนชัย วรรณชัยวงศ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ทรวงอก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์    
จันทร์ 08.00 - 20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
อังคาร 08.00 - 20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พุธ 08.00 - 20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
พฤหัสบดี 08.00 - 20.00 น. ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ศุกร์    
เสาร์