ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
2/22 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
โทร : 036-315555

แบบฟอร์มการติดต่อ

ประเภท
หัวข้อ *
ชื่อ - สกุล *
เบอร์โทรติดต่อ
อีเมล์ *
ยืนยันอีเมล์ *
ข้อความ
 

แผนที่โรงพยาบาล


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัด (OR)

หน้าที่รับผิดชอบ : พยาบาลประจำพยาบาลประจำแผนกOR
คุณสมบัติ : 1.เพศหญิง
2.อายุ 24-35ปี
3.จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
4.มีใบประกอบวิชาชีพพยาบาล
5.มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พยาบาล ICN

ตำแหน่ง : พยาบาล ICN

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : 1. เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
2. จบการศึกษา ปริญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
3. มีใบประกอบวิชาชีพ
4. ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ 3 เดือน
5. มีประสบการณ์ในสายงานจะได้รับพิจารณา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่กราฟิก ดีไซน์

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : 1.ทุกเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถใช้โปรแกรม illustrator(เน้น), Photo shopหรืโปรแกรมตัดต่อ วีดีโอ
4.กรณีมีประสบการณ์ด้านการออกแบบกราฟิก จะพิจารณา เป็นพิเศษ
สนใจติดต่อได้ที่แผนกบุคคล เวลา 08.00-17.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี ชั้น12 โทร 063-2675000
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
นักเทคนิค Part Time

ตำแหน่ง : นักเทคนิค Part Time

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-ประสบการณ์ 0-3 ปีขึ้นไป
-รักงานบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
-อายุ 20 ปีขึ้นไป
-มีใบประกอบวิชาชีพ
-ประสบการณ์ 0-3 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
หลายอัตรา
ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

ตำแหน่ง : ผู้ตรวจการพยาบาล Full time / Part time

หน้าที่รับผิดชอบ : 1
คุณสมบัติ : คุณสมบัติ
1. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
2. มีประสบการณ์การเป็นผู้ตรวจการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
3. มีใบรับรองการผ่านการขึ้นเวรตรวจการด้วย
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : - ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
-
นักเวชสถิติ

ตำแหน่ง : นักเวชสถิติ

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : - เพศ หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเวชสถิติ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– ต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเวชสถิติ
– มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีใจในการให้บริการ
– มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง
– ช่างสังเกต ทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พนักงานซักรีด

ตำแหน่ง : พนักงานซักรีด

หน้าที่รับผิดชอบ : พนักงานแม่บ้าน
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6
- อายุไม่เกิน 40 ปี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2