ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพประจำปี Good Health and Great Life

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Basic Package
ราคา 2,990 - 3,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี Good Health and Great Life

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Platinum Package
ราคา 6,990 - 7,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี Good Health and Great Life

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Diamond Package
ราคา 9,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2566

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
-
ราคา 2,599-2,799 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่าย

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
-
ราคา 42,000-52,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ฝากครรภ์เหมาจ่าย

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
-
ราคา 12,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Ultrasound 4D

ศูนย์ตรวจสูติ-นรีเวชกรรม
อัลตร้าซาว์ด 4D
ราคา 3,200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Baby Best Vaccine

ศูนย์กุมารเวชกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรักด้วย...วัคซีนพื้นฐาน
ราคา 3,200 - 9,100 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Baby Best Plus Vaccine

ศูนย์กุมารเวชกรรม
-
ราคา 650-8,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567