ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ตรวจสุขภาพประจำปี Good Health and Great Life

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Basic Package
ราคา 2,990 - 3,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี Good Health and Great Life

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Platinum Package
ราคา 6,990 - 7,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2566

ตรวจสุขภาพประจำปี Good Health and Great Life

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
Diamond Package
ราคา 9,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ศูนย์อายุรกรรม
“สร้างภูมิคุ้มกัน และลดความเสี่ยง”
ราคา 650 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ศูนย์อายุรกรรม, ศูนย์กุมารเวชกรรม
สำหรับอายุ 4-60 ปี
ราคา 4,800 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก

ศูนย์กุมารเวชกรรม
ชนิดรุนแรงจากเชื้อไวรัส EV71
ราคา 3,700-6,900 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

Baby Best Vaccine

ศูนย์กุมารเวชกรรม
สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกรักด้วย...วัคซีนพื้นฐาน
ราคา 3,200 - 9,100 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567