ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กวิน โปริสวาณิชย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : -

แพทย์หญิงกิดาการ มีทองคำ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -

แพทย์หญิงขวัญนุช ลี้สุทธิพรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : กุมารแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : กุมารแพทย์ทั่วไป

แพทย์หญิงจีรณา ประกอบ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : -

แพทย์หญิงญาณษา จิตสุภารัตน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์อายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคไต

แพทย์หญิงฐิติพร เผือกสุวรรณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญ : วิสัญญีแพทย์
ความชำนาญพิเศษ : วิสัญญีแพทย์
ตารางการออกตรวจแพทย์ประจำเดือน มีนาคม 2566
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08.00-17.00 (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
จันทร์ 08.00-17.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
อังคาร 08.00-17.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พุธ 08.00-17.00 น. (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
พฤหัสบดี 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
ศุกร์ 08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี
เสาร์ 08.00-17.00 (สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) โรงพยาบาลเกษมราษฎร์สระบุรี

 

นายแพทย์ณัฐนนท์ ภุคุกะ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แพทย์กุมารเวชทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -

นายแพทย์ทำเนียบ แสงคำพันธ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์กุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แพทย์กุมารเวชทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -

นายแพทย์ธรณัส มหัทธณโสภณ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : โรคระบบกระดูกและข้อ
ความชำนาญพิเศษ : บริการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ เช่น ปวดกล้ามเนื้อหลัง, หมอนรองกระดูกเคลื่อน, ข้อเสื่อม, ปวดข้อรูมาตอยด์, เส้นเอ็นอักเสบ, ข้ออักเสบ, โรคเก๊าท์, กระดูกหัก

นายแพทย์ธานินทร์ วิชาจารย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : เวชปฏิบัติทั่วไป
ความชำนาญ : เวชปฏิบัติ
ความชำนาญพิเศษ : พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งผ่านการอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง (ACLS)