ภาษา

ข่าว

‘หมอเฉลิม’

24 มีนาคม 2566

‘หมอเฉลิม’

‘หมอเฉลิม’ มอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
วันนี้ (24 มี.ค. 66) ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) หรือ BCH ในฐานะนายกสมาคมศิษย์้เก่าแพทย์เชียงใหม่และประธานอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 21,500,5000 บาท โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานการรับมอบ
โดยวัตถุประสงค์ในการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งนี้ เพื่อสมทบทุนสำหรับการปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้สามารถเพิ่มศักยภาพในการตรวจรักษาและรองรับผู้ป่วยนอกให้สามารถรองรับได้มากขึ้น รวมถึงปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในให้ดูสวยงาม ทันสมัย สะอาดปลอดภัย และได้มาตรฐานโรงพยาบาลสากล ให้ผู้ป่วยและผู้เข้ารับบริการได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น