ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตร

-

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์

เตรียมความพร้อม...ก่อนเริ่มต้นสร้างครอบครัว ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ
ตรวจก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตร
ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน นี่คือคำตอบ
การเตรียมตัวเข้ารับการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะการมีสุขภาพที่ดี ไม่ใช่เพียงการที่เราไม่มีภาวะความเจ็บป่วยแสดงออกมาให้เห็น แต่ยังหมายถึงการไม่มีพาหะของโรคต่าง ๆ แอบแฝง ที่สามารถส่งต่อไปยังคู่รักของเราหรือถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปสู่ลูกน้อยในอนาคตได้
เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
- รวมค่าแพทย์และค่าบริการ โรงพยาบาลแล้ว
- เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 - 31 ธ.ค.67
..................................................
Hospital you can trust
โรงพยาบาลที่คุณวางใจ

 ราคา : 2,800-5,200 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567