ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นพ.คุณหมอ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ทันตกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรม-หัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : การศึกษา
2535 แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล
2540 อายุรกรรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2544 อายุรกรรม-หัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อังคาร 08.00-20.00  
พุธ 08.00-17.00  
เสาร์ 08.00-17.00