ภาษา

ข่าว

กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

18 กรกฎาคม 2567
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ได้เข้าร่วม“กิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗”
จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบุยายใบ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
โรงพยาบาลขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ที่ให้โรงพยาบาลได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี เข้าฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

18 กรกฎาคม 2567
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2567
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี เข้าฝึกอบรมแผนซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2567

การอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง และ CQI ประจำปี 256

10 กรกฎาคม 2567
วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง
และ CQI ประจำปี 2567 โดยมีคุณสุภาพร กิตติพงศ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ บริการ และการตลาด
เป็นวิทยากรในการสอนหลักสูตร ให้กับผู้จัดการและหัวหน้าแผนก เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยง และกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงในหน่วย
งานของตนเองได้

ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี

17 มิถุนายน 2567
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ บริษัท รันเนอร์จี พีวี เทคโนโลยี

การอบรมหลักสูตรการอบรมเทคนิคการเพิ่ม Productivity การวางแผนอัตรากำลังและการจัดทำตารางเส้น

7 มิถุนายน 2567
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี จัดอบรมหลักสูตรการอบรมเทคนิคการเพิ่ม
Productivity การวางแผนอัตรากำลังและการจัดทำตารางเส้น โดยมีคุณสุภาพร กิตติพงศ์พัฒน์
ผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพ บริการ และการตลาด เป็นวิทยากรในการสอนหลักสูตร ให้กับผู้จัดการ
และหัวหน้าแผนก เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการในการวางแผนกำลังคน