ภาษา

ข่าว

Home Isolation

13 มิถุนายน 2565
สิทธิประกันสังคม ทุกโรงพยาบาล เมื่อผล ATK หรือ RT-PCR พบว่าตอดเชื้อ Covid-19 * สามารถเข้ารับการรักษาในระบบ Home Isolation กักตัวที่บ้าน กับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การทำ E-consent

13 มิถุนายน 2565
-

ข่าวดี!!! เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี เปิดรับผู้ประกันตน สิทธิ์ประกันสังคม ปี 2565 จำนวน 115,000 คน

8 ธันวาคม 2564
สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาล เป็น รพ.เกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 !!เปลี่ยนก่อนได้รับคูปองส่วนลดก่อน และพร้อมขั้นตอนการเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านทางApp "SSO Connect Mobile"หรือผ่านทาง Website www.sso.go.th

ขอแสดงความยินดีกับลูกค้า ที่ได้รับของที่ระลึก จากการรับบริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - 2 พฤศจิกายน 2564

11 พฤศจิกายน 2564
ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าทั้ง 4 ท่าน ที่ได้รับของที่ระลึก จากการรับบริการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - 2 พฤศจิกายน 2564