ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องรวม 6 เตียง

ห้องรวม 6 เตียง ราคา 2,240 บาท/คืน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ห้องพิเศษเดี่ยว (ผู้ใหญ่)

ห้องพิเศษเดี่ยว (ผู้ใหญ่) ราคา 4,000 บาท/คืน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ห้องพิเศษเดี่ยว (เด็ก)

ห้องพิเศษเดี่ยว (เด็ก) ราคา 4,300 บาท/คืน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

ห้อง ICU รวม

ห้อง ICU รวม ราคา 6,000 บาท/คืน และสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง ICU เดี่ยว

ห้อง ICU เดี่ยว ราคา 6,500 บาท/คืน และสิ่งอำนวยความสะดวก