ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรมม เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาสุขภาพฟัน และรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรมบริการรักษาพยาบาลด้านอายุรกรรม เช่น ผู้ป่วยเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเกี่ยวกับอวัยวะภายใน โรคปอด โรคตับ โรคไต โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี ร่วมการแนะนำสุขภาพการรับประทานอาหาร โดยการลดหวาน ลดเค็ม ลดมัน

แผนกสูติ-นรีเวช

เปิดบริการรักษาและให้การแนะนำเกี่ยวกับสตรี ตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่นตั้งครรภ์ สตรีวัยทองรวมทั้งการปรึกษาด้านวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรี-นรีเวช

แผนก กุมารเวชกรรม

ตรวจรักษาโรคทางกุมาร ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 15 ปี ให้การส่งเสริมสุขภาพ ให้วัคซีนบำบัดโรคทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานและความพึงพอใจ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

แผนกศัลยกรรม ตา หู คอ จมูก

แผนกศัลยกรรม ตา หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรค ตา หู คอ จมูก ทั่วไป โดยแพทย์ที่สามารถวินิจฉัย รักษาและให้บริการที่ครอบคุม ทันสมัย และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนก กายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้บริการกับผู้ป่วยในกลุ่มโรค เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ โรคทางระบบประสาท โรคทางระบบหายใจและทรวงอก ตลอดจนการรักษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

แผนกตรวจสุขภาพ

เพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงควรตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง