ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรมม เปิดบริการให้คำปรึกษา แนะนำ ปัญหาสุขภาพฟัน และรักษาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนกอายุรกรรม

บริการเฉพาะทาง แผนกอายุรกรรมให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน จนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจรโดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรม ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรจากแพทย์สภา และเฉพาะสาขา

แผนกสูติ-นรีเวช

เปิดบริการรักษาและให้การแนะนำเกี่ยวกับสตรี ตั้งแต่เข้าสู่วัยรุ่นตั้งครรภ์ สตรีวัยทองรวมทั้งการปรึกษาด้านวางแผนครอบครัวและการมีบุตรยาก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรี-นรีเวช

แผนก กุมารเวชกรรม

ตรวจรักษาโรคทางกุมาร ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 15 ปี ให้การส่งเสริมสุขภาพ ให้วัคซีนบำบัดโรคทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานและความพึงพอใจ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

แผนกศัลยกรรม ตา หู คอ จมูก

แผนก ตา หู คอ จมูก ให้บริการตรวจรักษาโรค ตา หู คอ จมูก ทั่วไป โดยแพทย์ที่สามารถวินิจฉัย รักษาและให้บริการที่ครอบคุม ทันสมัย และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด ให้บริการทางด้านกายภาพบำบัด โดยมีทีมนักกายภาพบำบัดเป็นผู้ให้บริการกับผู้ป่วยในกลุ่มโรค เช่น โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ตลอดจนการรักษาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์

เพื่อสุขภาพที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงควรตรวจสุขภาพ ปีละ 1 ครั้ง