ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

โรคท้องเสียเฉียบพลัน

การรับประทานอาหารที่ร้อนและปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางรับประทานอาหาร ล้างมือให้สะอาด ป้องกันโรคท้องเสียเฉียบพลัน