ร่วมงานกับเรา

ค้นหางาน

ยินดีต้อนรับสู่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เรามุ่งมั่นในการบริการด้านสุขภาพ ด้วยคุณภาพสูงสุด โดยเชื่อมั่นว่า การผสมผสานความชำนาญของคณาจารย์แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์จะช่วยส่งมอบสุขภาพ และความสุขให้แก่ผู้ป่วย และผู้ใช้บริการได้อย่างครบครัน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน เป็นที่ได้ร่วมแสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะร่วมกับทีมงานมืออาชีพของเรา
ตำแหน่ง สถานที่ประจำการ อัตรา
นักโภชนากร

ตำแหน่ง : นักโภชนากร

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : - วุฒิปริญญาตรี ทางด้าน โภชนาการและอาหาร หรือสาขาที่เกียวข้อง - เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป - มีใบประกอบวิชาชีพนักโภชนากร(ใบกำหนดอาหาร) - มีประสบการณ์ทางด้านการกำหนดอาหารมาอย่างน้อย 1 ปี - รักงานบริการ มีอัธยาศัยดี
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 1
ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเหลือคนไข้

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : - เพศหญิง -สัญชาติไทย -มีประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลหรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) -มีประสบการณ์จะได้พิจารณาเป็นพิเศษ -ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ตรงต่อเวลา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี หลายอัตรา
พนักงานเปล

ตำแหน่ง : พนักงานเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย -ไม่จำกัดระดับการศึกษา -มีความกระตือรือร้นในการทำงาน -มีหัวใจบริการ -มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม แจ่มใส -ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา -สามารถทำงานตามตารางเวรได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : หลายอัตรา ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี หลายอัตรา
หัวหน้าแผนกเวรเปล

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกเวรเปล

หน้าที่รับผิดชอบ : -
คุณสมบัติ : -เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว -มีวุฒิ ปวส. ขึ้นไป -มีความเป็นผู้นำ สามารถดูเเลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ -มีความกระตือรือร้นในการทำงาน -มีหัวใจบริการ -มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้มแย้ม แต่มใส -ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา -สามารถทำงานตามตารางเวรได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี 1