ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

แบบคัดกรองตนเองสำหรับไวรัสโคโรน่า "จากกรมควบคุมโรค"

แบบคัดกรองตนเองสำหรับไวรัสโคโรน่า "จากกรมควบคุมโรค"

หากท่านใดที่สงสัยว่าตัวเองมีความเสี่ยง สามารถลองแสกนเพื่อทำแบบทดสอบกันดูได้นะคะ ถือเป็นการตรวจเบื้องต้นด้วยตนเอง หากพบว่าตัวเองเสี่ยงก็สามารถไปพบแพทย์ได้ทันที.....