ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

VIP Platinum

ห้อง VIP Platinum ราคา 10,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

VIP Gold

VIP ราคา 8,300 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Gold

ห้อง gold ราคา 7,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Gold พิเศษเดี่ยว(เด็ก)

ห้องGold(เด็ก) ราคา 7,700 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Silver - Ward7,10

ห้อง Silver ราคา 7,300 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้อง Silver (เด็ก)

ห้อง Silver ราคา 7,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษคู่

ห้องพิเศษคู่ ราคา 5,600 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องรอคลอด

ห้องรอคลอด ราคา 6,600 บาท/วัน