ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

VIP Platinum Ward 10

ห้อง VIP Platinum ราคา 10,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

VIP Platinum Ward 11,12

ห้อง VIP Platinum ราคา 10,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Gold Ward 11

ห้องGold(เด็ก) ราคา 7,700 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Gold Ward 12

ห้อง Gold ราคา 7,500 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Silver - Ward 10

ห้อง Silver ราคา 7,300 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพิเศษคู่

ห้องพิเศษคู่ ราคา 5,600 บาท/วัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องรอคลอด

ห้องรอคลอด ราคา 6,600 บาท/วัน