ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ

ให้บริการตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ป้องกัน ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพโรคหัวใจและระบบหลอดเลือดอย่างครบวงจร โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ร่างกายของมนุษย์เปรียบเสมือนเครื่องจักร ที่มีความซับซ้อนด้วยระบบทำงานต่างๆ ที่มีการประสานการทำงานกัน เพื่อให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติ ปราศจากโรคภัย ด้วยการแข่งขันในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน และมลภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้ ร่างกายจึงต้องต่อสู้กับสิ่งที่ก่อให้เกิดโรคเพิ่มขึ้น

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (GENERAL SURGERY CENTER) รักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรม และรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น ลำไส้ ไส้ติ่ง ผ่าตัดกระเพาะอาหาร ริดสีดวง เป็นต้น

ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedics Surgery Center) ตรวจค้นหาวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก ข้อ เอ็น และกล้ามเนื้อ

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เตรียมพร้อมตลอด 24 ชม. พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน จึงช่วยให้วางใจในการบริการของโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแคได้ว่า ทางโรงพยาบาลมีบริการรับส่งผู้ป่วยเพื่อเตรียมกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร

ศูนย์กุมารเวช

บริการตรวจ ค้นหา วินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยเด็กทั่วไป คลินิกภูมิแพ้ คลินิกพัฒนาการ และการฝึกพูด