ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG

ศูนย์หัวใจ
ฉีดสีหัวใจ หรือการสวนหัวใจ CAG
ราคา 35,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ราคา 690 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI

ศูนย์หัวใจ, ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูง+ABI
ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

การตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
(Ankle Brachial Index : ABI)
ราคา 600 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
ราคา 950 - 13,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน+ตรวจ ABI
Diabete Test + ABI Test
ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต (Kidney Function Test)
ราคา 1,499 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคคัส

ศูนย์กุมารเวช
IPD VACCINE BABY วัคซีนป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคคัส
ราคา 5,990-9,990 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography)

ศูนย์ตรวจสุขภาพ, ศูนย์อายุรกรรม
การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง
สามารถตรวจวินิจฉัยโรคลมชักได้
ราคา 3,000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567