ภาษา

บทความเพื่อสุขภาพ

ค้นหาบทความ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ

 

โรคหลอดเลือดหัวใจ

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย ยิ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป ทำงานประจำอยู่กับที่มากขึ้น ไม่ค่อยลุกไปไหน เคลื่อนไหวหรือออกแรงกันน้อยลง นำมาซึ่งความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้มากขึ้น

อาการเตือนของโรค

1. เจ็บหน้าอก แน่น หายใจไม่ออก

2. อ่อนเพลียไม่มีแรง เหนื่อยง่าย

3. อาจมีอารใจสั่น เหงื่อแตกร่วมด้วย

4. วูบ หมดสติ หัวใจหยุดเต้น

***********************************************************

สอบถามเพิ่มเติม

02-804-8959 ต่อ 8230 (ศูนย์หัวใจ) 098-231-5073

 

โรคหลอดเลือดหัวใจ

สาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย ยิ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไป ทำงานประจำอยู่กับที่มากขึ้น ไม่ค่อยลุกไปไหน เคลื่อนไหวหรือออกแรงกันน้อยลง นำมาซึ่งความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้มากขึ้น

อาการเตือนของโรค

1. เจ็บหน้าอก แน่น หายใจไม่ออก

2. อ่อนเพลียไม่มีแรง เหนื่อยง่าย

3. อาจมีอารใจสั่น เหงื่อแตกร่วมด้วย

4. วูบ หมดสติ หัวใจหยุดเต้น

***********************************************************

สอบถามเพิ่มเติม

02-804-8959 ต่อ 8230 (ศูนย์หัวใจ) 098-231-5073