ภาษา

ข่าว

กิจกรรมหนึ่งวันทำบุญประจำเดือน เมษายน 2566

7 เมษายน 2566

กิจกรรมหนึ่งวันทำบุญประจำเดือน เมษายน 2566

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
ได้จัดกิจกรรมหนึ่งวันทำบุญเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้ร่วมทำบุญ โดยได้ นิมนต์พระสงฆ์ ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
*****************************************