ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่”

4 ตุลาคม 2566

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่”

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ได้จัดซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” โดยมีคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยหมู่

สำหรับการซ้อมแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน “อุบัติภัยหมู่” ได้มีการจำลองสถานการณ์ เพื่อให้ทีมงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแผน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การประกาศใช้แผน การจัดตั้งหน่วยบัญชาการ การคัดแยกผู้ป่วยเพื่อให้การรักษา และการจำหน่ายผู้ป่วย เพื่อให้ผู้บาดเจ็บจากอุบัติภัยหมู่ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็ว เป็นระบบและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ