ภาษา

ข่าว

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ขอประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ

18 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ขอประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค ขอประกาศยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบ

ขอให้ท่านรักษาคุณงามความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรสืบไป