ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมกายภาพบำบัด Physical Therapy

โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดปวด คอ-บ่า

เหมาะสำหรับท่านที่มีปัญหาปวดเมื่อยเรื้อรังมานาน เริ่มต้น 1,000 บาทราคา : 1,000 - 6,200 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567