ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดข้อไหล่ติด

โปรแกรมกายภาพบำบัด ลดข้อไหล่ติด 

อาการ เช่น ไม่สามารถยกไหล่ได้สุด หรือไขว้หลังได้สุด เริ่มต้น 3,200 บาท/ 3ครั้งราคา : 3,200 บาท


วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567