ภาษา

ประชาสัมพันธ์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

10 พฤษภาคม 2566

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี 

ราคา 690 บาท (ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว)