ภาษา

ประชาสัมพันธ์

กายภาพบำบัด

22 กันยายน 2563

กายภาพบำบัด

<img alt="" body="" id="cke_pastebin" img="" p="" data-cke-saved-src="http://www.kasemrad.co.th/Bangkae/uploads/ckeditor/d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7/images/Pro2567-54.jpg" src="http://www.kasemrad.co.th/Bangkae/uploads/ckeditor/d1fe173d08e959397adf34b1d77e88d7/images/Pro2567-54.jpg" absolute;="" top:="" 7.98611px;="" width:="" 1px;="" height:="" overflow:="" hidden;="" left:="" -1000px;"="">