ภาษา

ข่าว

ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์นา”

23 ตุลาคม 2564

ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์นา”

ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์นา”
“ วันนี้ (23 ต.ค.) ซิลลิค ฟาร์มา เผยแพร่แถลงการณ์ เรื่อง ความคืบหน้าของการส่งมอบวัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์นา” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา จำนวน 560,000 โดส จะจัดส่งถึงประเทศไทยภายใน ไม่เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
บริษัทฯ ยังคงยืนยันตามที่ได้รับการยืนยันจากโมเดอร์นาว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา รวมทั้งสิ้น 1.9 ล้านโดส ให้ประเทศไทยภายในไตรมาสสี่ ปี 2564 สำหรับวัคซีนส่วนที่เหลืออีกจำนวน 6.8 ล้านโดส ซึ่งได้ลงนามในสัญญาการจัดหาวัคซีนกับองค์การเภสัชกรรมไปแล้วนั้น คาดว่ายังคงสามารถส่งมอบได้ในไตรมาสแรกของปี 2565 ”
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา มีความตั้งใจจะจัดสรรวัคซีนตามคิวให้รวดเร็วมากที่สุด โดยใน วันที่ 28 ตุลาคม 2564 ทางโรงพยาบาลจะแจ้งรายชื่อลูกค้าที่ลำดับคิวอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนใน เดือน พฤศจิกายน 2564 นี้ และจะสามารถเข้าระบบในการจองวัน-เวลาที่จะรับบริการฉีดได้ในลำดับต่อไป ทางโรงพยาบาลคาดว่าจะเริ่มให้บริการการเริ่มฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่อยู่ในลำดับคิวนี้ ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน พฤศจิกายน เป็นต้นไป
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในวัคซีนทางเลือก Moderna ของทางโรงพยาบาล และโปรดติดตามข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารของทางโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิด