ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และรังไข่

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และรังไข่
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจหาเชื้อทางเดินหายใจ

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจหาเชื้อทางเดินหายใจ
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองสารก่อภูมิแพ้
ราคา 2500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก
ราคา 1000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคไต

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคไต
ราคา 850 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
ราคา 2200 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมัน ตับ ไต

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ไขมัน ตับ ไต
ราคา 1250 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนมีบุตร
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แผนกตรวจสุขภาพ
แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ราคา "_" บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567