ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน ให้บริการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ทุกประเภทด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐานและความพึงพอใจ บริการตลอด 24 ชั่วโมง

คลินิกกุมารเวชกรรม

ตรวจรักษาโรคทางกุมาร ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึง 15 ปี ให้การส่งเสริมสุขภาพ ให้วัคซีนบำบัดโรคทั้งวัคซีนพื้นฐานและวัคซีนเสริม

คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรมบริการรักษาพยาบาลด้านอายุรกรรม เช่น ผู้ป่วยเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเกี่ยวกับอวัยวะภายใน โรคปอด โรคตับ โรคไต โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ

คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจพร้อมให้บริการ ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจโดยแพทย์เฉพาะทาง มีการรักษา การติดตาม ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ บริการให้คำปรึกษา และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อ

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม

คลินิกสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ให้บริการตั้งแต่การตรวจ วินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาและเครื่องมือที่ทันสมัย

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการทางด้านศัลยกรรมเพื่อการรักษาโรคและการบาดเจ็บ ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์สูงในการรักษา พร้อมทั้งเทคโนโลยี ที่ทันสมัย

คลินิกจักษุ

คลินิกจักษุ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์

คลินิกศัลยกรรมทางประสาท

คลินิกศัลยกรรมทางประสาทให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะด้านศัลยกรรมประสาท