ภาษา

บริการห้องพัก/สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักพิเศษ VIP ROOM 2

ห้องพักพิเศษ VIP ROOM 2 มีห้องนอนแยกสำหรับญาติ สิ่งอำนวยความสะดวกครบ

ห้องพักพิเศษ Deluxe

ห้องพักพิเศษ Deluxe

ห้องพักพิเศษ Deluxe Kids

ห้องพักพิเศษ Deluxe Kids

ห้องพักสามัญ พิเศษรวม

ห้องพักสามัญ พิเศษรวม 4 เตียง