ภาษา

ประชาสัมพันธ์

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์

30 สิงหาคม 2562

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา  เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา 

เปิดให้บริการทุกวัน วันจันทร์ - วันอาทิตย์

รอบที่ 1 เวลา 07.00-11.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 11.30-15.30 น. 
รอบที่ 3 เวลา 16.00-20.30 น. 

สอบถามเพิ่มเติม 038-812 702-19 ต่อ 1264,1267,1268 แผนกไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา<img alt="" data-cke-saved-src="http://www.kasemrad.co.th/Chachoengsao/uploads/ckeditor/3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1/images/8888(49).jpg" src="http://www.kasemrad.co.th/Chachoengsao/uploads/ckeditor/3295c76acbf4caaed33c36b1b5fc2cb1/images/8888(49).jpg" 1060px;="" height:="" 1500px;"="">