ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

หน่วยไตเทียม

แผนกไตเทียม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ปราจีนบุรี ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันและไตวายเรื้อรัง ให้บริการผู้ป่วยอย่างครบวงจรตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ

แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจรักษาและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บกระดูกและข้อจากอุบัติเหตุต่างๆ

หน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ Mobile Check up

ยินดีให้บริการด้านสุขภาพนอกสถานที่ ทั้งในสถานประกอบการ โรงงาน สำนักงานหรือสถานทที่ลูกค้ากำหนด