ภาษา

ข่าว

BCH ผนึก 9 พันธมิตรชั้นนำหนุนไทยเป็นศูนย์กลางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

2 ธันวาคม 2564

BCH ผนึก 9 พันธมิตรชั้นนำหนุนไทยเป็นศูนย์กลางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล

BCH ผนึก 9 พันธมิตรชั้นนำระดับประเทศครอบคลุมธุรกิจในอุตสาหกรรมหลักหนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่าน 3 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1. Globalization เพื่อร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระดับประเทศและระดับโลกลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2. Digitalization เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดการปฏิรูปสู่เศรษฐกิจยุค 5.0 และ 3. Tourism โดยมุ่งเน้นเชิญชวนนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงเข้าสู่ประเทศ โดย บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) เตรียมเพิ่มช่องทางการรับแลกเปลี่ยน ด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามารักษาในประเทศไทย และเป็นการลดข้อจำกัดทางการเงินระหว่างประเทศ เจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศไทยอีกด้วย