ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

อาชีวอนามัย

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอาชีวอนามัย

เวชปฏิบัติทั่วไป

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย รักษาและให้คำปรึกษา โดยแพทย์ด้านเวชปฏิบัติทั่วไป

รังสีวิทยา

แผนกรังสีและภาพ เพื่อการวินิจฉัย ให้บริการตรวจ วินิจฉัยผู้ป่วย ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการตรวจ และวินิจฉัยแต่ละระบบ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัย

แผนกจักษุ

คลินิกจักษุ โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีประสบการณ์ในการดูแลรักษา พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์