ภาษา

สมัครงาน

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

รายละเอียด
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
หน้าที่รับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab
คุณสมบัติ : 1.เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
2.เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น
3.มีใบประกอบโรคศิลปะแล้วเท่านั้น
4.ทำงานเป็นตารางเวรได้
5.สามารถทำงานเป็นทีมได้
6.มีความคิดเชิงบวก มีจิตใจในงานรักบริการ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *