ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม, แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-16.00
พฤหัสบดี 14.00-18.00
ศุกร์ 08.00-12.00
อาทิตย์ 08.00-12.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์กันตภณ เพ็งปาน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนก หู คอ จมูก
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัสบดี 08.00-18.00
ศุกร์ 08.00-16.00
เสาร์ 08.00-15.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์จรรกรพันธ์ บุบผามาลา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-17.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์ชัชพล พันธ์แพ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรกรรมประสาท
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-18.00
อังคาร 09.00-19.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัสบดี 08.00-19.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์ชานนทร์ ปัญญางาม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-18.00
พุธ 09.00-18.00
พฤหัสบดี 09.00-18.00
อาทิตย์ 09.00-18.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบทางเดินหายใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-20.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงพีระจิตร เอี่ยมโสภณา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ, ศูนย์นวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวาน
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

tr>

ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
อังคาร 11.00-13.00
เสาร์ 13.30-14.30
อาทิตย์ 11.00-13.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์วสุวัฒน์ สุขขี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป, แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-15.30
อังคาร 08.00-15.30
พุธ 08.00-15.30
พฤหัสบดี 08.00-15.30
ศุกร์ 08.00-15.30
อาทิตย์ 08.00-15.30
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
อาทิตย์ 09.00-18.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

 

แพทย์หญิงศศิ ใหญ่สว่าง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : เฉพาะทางกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
ความชำนาญพิเศษ : กระจกตา การผ่าตัดแก้ไขสายตา ต้อกระจก ต้อเนื้อ ตาแห้ง ภูมิแพ้
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
พุธ 08.00-20.00
พฤหัสบดี 08.00-20.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-20.00
กรุณานัดหมายแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ