ภาษา

ศูนย์บริการทางการแพทย์

แผนกอายุรกรรม

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ด้านอายุรกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ อย่างรอบด้าน

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร

ศูนย์ผ่าตัดผ่านกล้องลดขนาดกระเพาะอาหาร ลดปัญหาสุขภาพจากโรคอ้วนและโรคร่วม

แผนกผู้ป่วยนอก ประกันสังคม

ให้บริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วย โดยทีมแพทย์ และทีมแพทย์เฉพาะทาง อย่างรอบด้าน

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ศูนย์สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เข้าใจความต่างของผู้หญิงทุกช่วงวัย และตระหนักถึงความต้องการของผู้หญิงที่อยากมีสุขภาพดี จึงพร้อมให้บริการดูแลคุณสุภาพสตรีทุกวัยอย่างครบวงจร

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ

บริการ ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารและตับ และเครื่องมือทางการแพทย์ที่พร้อมให้บริการภายในศูนย์ทางเดินอาหารและตับ

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป (GENERAL SURGERY CENTER) รักษาผู้ป่วยด้านศัลยกรรม และรักษาด้วยการผ่าตัด เช่น ลำไส้ ไส้ติ่ง ผ่าตัดกระเพาะอาหาร ริดสีดวง เป็นต้น

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

แผนกกุมารเวชกรรม

ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิด