ภาษา

แพ็คเกจ&โปรโมชั่น

ค้นหาแพ็คเกจ&โปรโมชั่น

แพ็กเกจวัคซีนโรคงูสวัด

แผนกอายุรกรรม
โรคงูสวัด (Herpes Zoster) เกิดจากเชื้อไวรัสวาริเซลลา VZV (Varicella zoster virus)
ซึ่งเป็นไวรัสตัวเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส
ราคา 12600 บาท
วันหมดอายุุ 31 มกราคม 2568

กลืนบอลลูน ลดน้ำหนัก

แผนกอายุรกรรม
ตัวช่วยใหม่ในการลดน้ำหนัก Allurion Program ใช้เวลา 15 นาที
ราคา 220000 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep test สิทธิ์ประกันสังคม

แผนกผู้ป่วยนอก ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep test สิทธิ์ประกันสังคม
ราคา 0 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test

แผนก หู คอ จมูก
ตรวจสุขภาพการนอนหลับ Sleep Test
ราคา 14500 บาท
วันหมดอายุุ 31 ธันวาคม 2567

ผ่าตัดผ่านกล้อง ลดขนาดกระเพาะอาหาร

-
ผ่าตัดผ่านกล้อง ลดขนาดกระเพาะอาหาร
ราคา 65000-250000 บาท
วันหมดอายุุ 30 มิถุนายน 2567

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

แผนกอายุรกรรม, แผนกกุมารเวชกรรม
ปกป้องคนที่คุณรัก...ด้วยวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
4สายพันธุ์……
ราคา 5000 บาท
วันหมดอายุุ 31 พฤษภาคม 2568

แพ็กเกจตรวจสมรรถภาพปอด

แผนกอายุรกรรม
ตรวจการทำงานของปอด
ราคา 1,390 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2568

ตรวจการแข็งตัว ของหลอดเลือด (ABI) 4 จุด

ศูนย์นวัตกรรมการดูแลรักษาแผลเบาหวาน
การตรวจหาภาวะโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ
ด้วยเครื่อง ABI เป็นวิธีที่ง่ายและปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว
ราคา 700 บาท
วันหมดอายุุ 30 เมษายน 2568

วัคซีนโรค มือ เท้า ปาก

แผนกกุมารเวชกรรม
โรค มือ เท้า ปาก จากเชื้อ อีวี71
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จากเชื้อไวรัสเอนเทอโรไวรัส 71
ราคา 3500-6500 บาท
วันหมดอายุุ 31 มีนาคม 2568