ภาษา

สมัครงาน

ผู้ช่วยนักรังสี

รายละเอียด
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักรังสี
หน้าที่รับผิดชอบ : - ทำการ X-Ray ให้กับผู้ป่วย
คุณสมบัติ : - เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน
- ดูแลช่วยเหลือคนไข้ หรือผู้มารับบริการ
- ช่วยงานนักรังสีเทคนิค ในการจัดท่าผู้ป่วยในการเอกซ์เรย์ หรือการเช็คผลฟิล์ม x-ray
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
- จัดทำเอกสารต่างๆ
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ประวัตผู้สมัคร
Resume:
Max Size 6MB, File Support:(pdf)
ชื่อ - สกุล : *
อีเมล์ : *
ยืนยันอีเมล์ : *
เบอร์ติดต่อ : *