ภาษา

ติดต่อ/สมัครงาน

ที่อยู่โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
99/9 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2339-0000

ช่องทางการติดต่อ

LineID LineID

แผนที่โรงพยาบาล

สมัครงานที่นี่

ตำแหน่ง (คลิกเพื่อสมัครงาน) จำนวน
พนักงานขับรถ Ambulance

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ Ambulance

หน้าที่รับผิดชอบ : - เตรียมความพร้อมสภาพรถ และอุปกรณ์ช่วยชีวิตภายในรถ ทั้งก่อนและหลังใช้งาน
- เตรียมความพร้อมเส้นทาง / สถานที่ - ส่งผู้ป่วย
- บันทึกรายละเอียดการใช้รถฉุกเฉินลงในสมุดรายงาน และขับรถด้วยความสุขภาพ
- ให้บริการและรับ-ส่ง เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
- รับ - ส่ง ยา อุปกรณ์ เลือด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : - เพศชาย
- อายุ 25- 45 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีความรู้เกี่ยวกับกจราจร
- มีความรู้เรื่องเครื่งยนต์ และมีความรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
- สามาปฎิบัติงานเป็นกะได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
1
พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ประจำแผนกไตเทียม

หน้าที่รับผิดชอบ : ให้การพยาบาลผู้ป่วยภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน และโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการบำบัดทดแทนไตด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยการใช้กระบวนการพยาบาลและหลักการพยาบาลตามนโยบายหลักของแผนกและนโยบายของโรงพยาบาล เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลการรักษาเปฌนไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
คุณสมบัติ : - จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ และผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต
- มีใบประกอบโรคศิลป์
- สามารถทำเองเป็นทีมได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
พนักงานเสิร์ฟอาหาร

ตำแหน่ง : พนักงานเสิร์ฟอาหาร

หน้าที่รับผิดชอบ : -จัดเรียงถาดอาหารและจัดวางอาหารให้ตรงกับใบสั่งอาหารจาก Ward
-ขึ้นเสริฟอาหารผู้ป่วย ตามเวลาที่กำหนด หรือทุกครั้งที่มีการเบิกเพิ่ม
-ขึ้นเก็บถาดอาหารของผู้ป่วยตามเวลาที่กำหนด
-ดูแลความสะอาดภาชนะที่ใช้ในการบริการอาหารผู้ป่วย
-รายงานให้หัวหน้าทราบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น
คุณสมบัติ : - ระดับการศึกษา ม.6 , ปวช.
-ชาย/หญิง อายุ 22-45 ปี
-สามารถปฏิบัติงานได้ 6 วันทำงานหยุด 1 วัน
-มีความตั้งใจจะทำงาน และชอบงานบริการ
-มีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์
-มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี
-หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
แม่บ้าน

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

หน้าที่รับผิดชอบ : -กวาดพื้น ถูพื้น เช็ดผนัง เช็ดกระจก ดูแลทำความสะอาดพื้นที่ตามบริเวณต่างๆ หน้าคลินิก
ภายในห้องผ่าตัดของคลินิก และพื้นที่สำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลต้นไม้และสิ่งที่ประดับต่างๆ ตามพื้นที่
-จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ
-ทำความสะอาดแก้ว จาน-ชาม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้บริการ
-เช็ดกระจก ล้างห้องน้ำ
-เก็บขยะเปียก-แห้ง-ขยะติดเชื้อ (มีอุปกรณ์ป้องกันให้) แล้วรวบรวมนำไปทิ้งตามบริเวณที่กำหนด
-จัดเตรียมอาหารให้แพทย์
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : -เพศหญิงหรือชาย
-อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 45 ปี
-จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ขึ้นไป
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักความสะอาด
-สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ได้
-สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ใดๆ
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี
-หากมีประสบการณ์แม่บ้านโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ช่างเครื่องมือแพทย์

ตำแหน่ง : ช่างเครื่องมือแพทย์

หน้าที่รับผิดชอบ : - ซ่อมเครื่องมือแพทย์ตามใบสั่งงาน
- เข้าตรวจเช็คสภาพเครื่องมือแพทย์ตามระยะเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงานตรวจสภาพ บำรุงรักษา ซ่อมเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
- ทำบันทึกและประเมินผลการตรวจสภาพบำรุงรักษา
- ให้คำแนะนำในการใช้และรักษาเครื่องมือแพทย์ที่ถูกวิธีและปลอดภัยแก่ผู้ใช้และผู้ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ : 1. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
2. รักงานบริการ
3. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรีทางด้านช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์
4. พร้อมที่จะเรียนรู้เครื่องมือทางการแพทย์ของทางบริษัทฯ
5. สามารถทำงานเป็นทีม/ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
6. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
นักกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง : นักกายภาพบำบัด

หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ตรวจประเมิน วินิจฉัย วางแผน และบำบัดการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยทั่วไป และกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
2. ให้การบริการทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการ
3. ตรวจประเมินผลและบันทึกการรักษาทางกายภาพบำบัดแก่ผู้ป่วยทั่วไป
และกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ทุกรายลงในแบบบันทึกทางกายภาพบำบัด
4. ให้ความรู้และแนะนำผู้ป่วยและญาติเกี่ยวก่อนกลับบ้าน
คุณสมบัติ : - ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
- คณะ/สาขา กายภาพบำบัด
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
2. มีใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
3. มีประสบการณ์โรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยนักกายภาพ

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักกายภาพ

หน้าที่รับผิดชอบ : -ช่วยนักกายภาพบำบัดบริการคนไข้ เช่น การรับส่งคนไข้, การช่วยจัดท่าทางคนไข้ขณะรับบริการ, รับ-ส่งเครื่องมืออุปกรณ์กายภาพบำบัดให้แก่นักกายภาพ
คุณสมบัติ : -เพศ หญิง อายุ 23-35 ปี

-วุฒิขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า และจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ หรือจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี

-มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

-มีประสบการณ์การทำงานมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประกันสัมพันธ์

หน้าที่รับผิดชอบ : มีความรู้เกี่ยวกับประกันของบริษัทต่าง ๆ , สามารถให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับประกันให้ผู้ป่วยเข้าใจได้
คุณสมบัติ : - วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
- เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
- มีความอดทน รักงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- หากมีประสบการณ์การทำงานด้านนี้มีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2
ผู้ช่วยทันตกรรม

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยทันตกรรม

หน้าที่รับผิดชอบ : - ช่วยแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ให้คำแนะนำผู้ป่วยเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน
- รับบัตรผู้ป่วย เรียกผู้ป่วย เข้ารับการตรวจ
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
- เบิกอุปกรณ์ เครื่องใช้เกี่ยวกับทันตกรรม
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : เพศ : ชาย , หญิง
อายุ : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
ถ้ามีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยทันตแพทย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สถานที่ : โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จำนวน : 2 ตำแหน่ง
ส่งประวัติ
2