ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์  -  - 
อังคาร  -  - 
พุธ  -  - 
พฤหัสบดี  -  - 
ศุกร์  -  - 
เสาร์  -  

 

นายแพทย์ชานนทร์ ปัญญางาม

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความชำนาญ : ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 09.00-18.00  โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 08.00-17.00  โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 09.00-18.00  โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 09.00-18.00  โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงประภาพรรณ ถิราติ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  -  
จันทร์  -  
อังคาร 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบทางเดินหายใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและอายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
อังคาร 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
พุธ 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 9.00- 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 10.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

 

นายแพทย์วสุวัฒน์ สุขขี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์  10:00-19.00 น. โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 11:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 11:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ 9:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

นายแพทย์เฉลิมพล อัศวธีรางกูร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ความชำนาญพิเศษ :  ผู้เชี่ยวชาญMIGO (Minimally invasive gynecologic opereations)
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 8:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

นายแพทย์เดชา วิมลไชยจิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08.00 - 18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08.00 - 16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08.00 - 15.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

แพทย์หญิงกรรณาภรณ์ รัชชุศิริ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์สูติ-นรีเวช
ความชำนาญ : สูตินรีเวชกรรม
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

นายแพทย์กันตภณ เพ็งปาน

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนก หู คอ จมูก
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
ความชำนาญพิเศษ : โสตนาสิกลาริงซ์วิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08.00-18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08.00-16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08.00-15.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง