ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์วิษณุ ปานจันทร์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 11:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 11:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ 9:00-19:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

นายแพทย์ณรงค์ชัย ยิ่งศักดิ์มงคล

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลย์แพทย์รักษาเบาหวาน
ความชำนาญพิเศษ : ศัลย์แพทย์รักษาเบาหวาน, ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา หมายเหตุ
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 16.30-18.30   กรุณานัดหมายล่วงหน้า
พุธ -  
พฤหัสบดี 16.30-18.30  กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์จตุพงษ์ จันทร์ทอง

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยกรรมทั่วไป
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-19.00 (วันที่5,19) โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี  20.00-80.00   
ศุกร์ -  
เสาร์ 8.00-19.00 (วันที่11,25) โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

นายแพทย์จิรศักดิ์ เปลี่ยนศิริชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ทั่วไป
ความชำนาญพิเศษ : -
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

แพทย์หญิงจิราภรณ์ ตันฑ์พรชัย

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์หลอดเลือด
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์หลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 15.00-19.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์ณัฐพงษ์ วาณิชย์เจริญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป
ความชำนาญ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ  17.00 - 19.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ -