ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบทางเดินหายใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและอายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
อังคาร 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
พุธ 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 9.00-17.30 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 9.00- 20.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 10.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

 

แพทย์หญิงดวงกมล สิงห์วิชา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ ประสาทวิทยา
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์อายุรกรรมสมองและระบบประสาท
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร -  
พุธ 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00-17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -  

 

นายแพทย์จรรกรพันธ์ บุบผามาลา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร 08-17.00  
พุธ 08-17.00  
พฤหัสบดี 08-17.00  
ศุกร์ 08-17.00  
เสาร์ 08-17.00  

 

นายแพทย์ณัฐนันท์ จงอนุรักษ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์
ความชำนาญพิเศษ : อายุรศาสตร์
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  -  
จันทร์  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์  08.00-17.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ -  

 

นายแพทย์พิบูลย์ กิตติอัครเสถียร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน
ความชำนาญพิเศษ : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเบาหวาน
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 8.00-17.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง
จันทร์ - -
อังคาร 14.00-19.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง
พุธ 8.00-20.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 15.00-19.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ - -
เสาร์ 8.00-17.00 เกษมราษฎร์ รามคำแหง