ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงภัณฑิลา ดิษยบุตร

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จักษุทั่วไปและต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : จักษุวิทยา
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ -  
อังคาร -  
พุธ 13.00-15.30 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ -  
เสาร์ 9:00-11:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง

 

แพทย์หญิงอภิฤดี ชูปรีชา

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกจักษุ
ความชำนาญ : จอประสาทตา และต้อกระจก
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านจอประสาทตา และต้อกระจก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์ 9:00-15:00  
อังคาร -  
พุธ -  
พฤหัสบดี -  
ศุกร์ 9:00-16:00  
เสาร์ -