ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์กฤตพร พุ่มจันทน์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ เฉพาะทางโรคหัวใจ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์  08.00-12.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์  -  - 
อังคาร  -  - 
พุธ  -  - 
พฤหัสบดี  -  - 
ศุกร์  -  - 
เสาร์  -  

 

แพทย์หญิงดาราวรรณ จงใจวาณิชย์กิจ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรมหัวใจ
ความชำนาญ : อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญพิเศษ : มัณฑนากรโรคหัวใจและหลอดเลือด
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ -  
จันทร์  09.00-14.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร  -  
พุธ  -  
พฤหัสบดี  -  
ศุกร์  -  
เสาร์  -