ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

แพทย์หญิงพาริชา เชาวลิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม
ความชำนาญ : โรคระบบทางเดินหายใจ
ความชำนาญพิเศษ : อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ
รายละเอียด :
- อายุรแพทย์แผนกโรคปอด สถาบันทรวงอก
- แพทย์เฉพาะทางโรคปอด สถาบันทรวงอก
- อายุรแพทย์ด้านโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกอายุรกรรมทั่วไป โรงพยาบาลพญาไท
- ปัจจุบัน อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 8.00-16.30
อังคาร 8.00-16.00
พุธ 8.00-16.30
พฤหัสบดี 8.00-16.00
ศุกร์ 8.00- 19.00
เสาร์ 10.00-12.00