ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์เดชา วิมลไชยจิต

นายแพทย์เดชา วิมลไชยจิต

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกอายุรกรรม, ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญ : ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ความชำนาญพิเศษ : ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
รายละเอียด :
- วินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหาร
- การส่องกล้องทางเดินอาหาร ทางเดินน้ำดี
- ผ่าตัดรักษา โรคทางเดินอาหาร ลำไส้
- ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับตับและท่อทางเดินน้ำดี
- ศัลยแพทย์ระบบทางเดินอาหาร
- ให้คำปรึกษาโรคทางเดินอาหาร
- ให้คำแนะนำ ผู้ป่วย โรคตับ
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ - -
จันทร์ - -
อังคาร 08.00 - 20.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08.00 - 18.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ 08.00 - 16.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
เสาร์ 08.00 - 15.00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง