ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

นายแพทย์วสุวัฒน์ สุขขี

นายแพทย์วสุวัฒน์ สุขขี

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกศัลยกรรมประสาทและสมอง
ความชำนาญ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
ความชำนาญพิเศษ : ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท
รายละเอียด :
ประวัติ
- แพทย์ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นนทบุรี
- แพทย์ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์
- ปัจจุบัน ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาท ศูนย์กระดูกสันหลังและระบบประสาท ประจำโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

การศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Diplomate Thai Board of Neurosurgery, Chulalongkorn University, Germany 1999.
Certificate of Full-endoscopic operations of the lumbar spine, Germany 2011.
Certificate of attendance full-endoscopic spine surgery, Germany 2011.
Certificate of attendance for minimally invasive & endoscopic neurosurgery, Department of Neurosurgery, Katharinenhospital, Stuttgart, Germany 2011.
Certificate of attendance for endoscopic skull base surgery & spinal surgery, Department of Neurosurgery, Hospital of Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, Germany 2012.
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09.00-17.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 09.00-17.00
พฤหัสบดี 09.00-17.00