ภาษา

ค้นหาแพทย์

ค้นหาแพทย์

พอ.ญ.พญ.สิรินุช โสภณประภากรณ์

พอ.ญ.พญ.สิรินุช โสภณประภากรณ์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ : แผนกกุมารเวชกรรม
ความชำนาญ : OPD (กุมารเวชศาสตร์)
ความชำนาญพิเศษ : กุมารเวชศาสตร์
รายละเอียด :
ตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก
ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาการและโภชนาการในเด็ก
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเด็ก
ตารางการออกตรวจแพทย์
วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
จันทร์ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
อังคาร 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พุธ 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00 โรงพยาบาลเกษมราฎร์ รามคำแหง
ศุกร์ -  
เสาร์ -